Proiectul "Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune"

   În luna septembrie 2018, Oraşul Murfatlar a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea patrimoniului comun”, cod ROBG-453, finanțat prin Programului Interreg VA România-Bulgaria, Axa Prioritară 2. O regiune verde.

   Proiectul este implementat de parteneriatul dintre Municipalitatea General Toshevo, Bulgaria - partener lider, și Orașul Murfatlar. Acest parteneriat este deja istoric, cele două localități având o îndelungată colaborare în proiecte transfrontaliere România-Bulgaria și la Marea Neagră. Nu numai primăriile sunt implicate în această relație de prietenie, ci întregile comunități locale, prin proiecte dedicate școlilor sau instituțiilor de cultură.

Proiectul „Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea patrimoniului comun” își propune ca obiectiv general să sprijine dezvoltarea socio-economică sustenabilă a regiunii transfrontaliere prin sporirea potențialului turistic legat de dezvoltarea și marketingul de produse turistice competitive și dezvoltarea și promovarea moștenirii comune în regiunea de graniță. 

   Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin explorarea și promovarea moștenirii naturale și culturale în zona de studiu a proiectului, dezvoltarea turismului prin valorificarea sustenabilă a acestei moșteniri, îmbunătățirea condițiilor de operare a obiectivelor naturale și culturale și dezvoltarea relațiilor economice și sociale între parteneri. Activitățile principale ale proiectului conduc la definirea unui produs turistic comun al celor doi parteneri, bazat pe obiectivele culturale și naturale de care dispun – situri istorice, situri naturale, elemente culturale intangibile, pentru care o strategie comună de promovare va asigura conservarea, dezvoltarea și valorificarea lor sustenabilă. Măsuri de investiție vor asigura reabilitarea și modernizarea unor obiective cum ar fi case de cultură, muzee, monumente sau parcuri, toate urmând să fie incluse în produsul turistic comun. De asemenea, proiectul prevede măsuri de informare și promovare a produsului turistic comun, prin acțiuni ample vizând operatori în turism, jurnaliști, tineri și reprezentanți ai oamenilor de afaceri și administrațiilor locale.

   În oraşul Murfatlar se va reabilita și extinde Casa de Cultură, se va crea un parc tematic care va miza pe atracțiile turistice locale și se va reabilita Monumentul Eorilor din localitate.

   Activități educative și creative reunesc tinerii din cele doua orașe – Murfatlar și General Toshevo, astfel încât la finalul proiectului, patrimoniul natural și cultural al zonei transfrontaliere promovate să fie cunoscut, apreciat și să aibă perspectiva de fi valorificat sustenabil de viitoarea generație.

   Valoarea totală a proiectului este de 1.249.899,39 euro, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.224.901,40 euro. Bugetul total al partenerului UAT Oraș Murfatlar este de 609.944,62 euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 597.745,73 euro.

Proiectul a început pe data de 11.09.2018 și are o durată de 24 luni.

Activitați

 

Masa rotundă la General Toshevo, 3  mai 2019

   Cincisprezece tineri din Murfatlar s-au alăturat celor 15 tineri din General Toshevo pentru a participa la masa rotundă organizată în vederea prezentării proiectului și dezbaterii tendințelor actuale în dezvoltarea turismului și în promovarea patrimoniului cultural și natural.

 

Masa rotundă la Murfatlar, 31 mai 2019

   Cu tema ”Valori comune”, masa rotundă de la Murfatlar a reunit 30 de tineri români și bulgari care au audiat și dezbătut două prezentări – ”10 punți între România și Bulgaria, influența lor în regiunea transfrontalieră Murfatlar – General Toshevo și asupra valorii ei turistice” și programul european de cooperare dedicat societății civile ”Europa Creativă”.

 

Tabără tematică la General Toshevo și Balcic, 1 – 6 iulie 2019

   Un program cultural dens a fost oferit celor 40 de tineri cu vârste între 14 și 18 ani în tabăra cu tema ”Trecut și moșternire comună” organizată în două localități din Bulgaria, General Toshevo și Balcic. Programul a inclus seminarii și prezentări tematice, vizitarea Palatului și Grădinii Botanice Balcic, ateliere de artă manuală și pictură, precum și evenimentul ”Ziua diversității multiculturale” marcat de cântece și dansuri populare și expoziții.

 

 

Tabără tematică la Murfatlar și Mamaia, 5 – 9 septembrie 2019

   O tabără de cinci zile a fost organizată de Primăria Murfatlar pentru 40 de tineri cu vârste între 14 și 18 ani, 20 tineri din Murfatlar și 20 tineri din General Toshevo, având tema ”Artă populară și moștenire culturală intangibilă – tradiții și obiceiuri”. Cea mai mare parte parte a taberei s-a desfășurat la Mamaia, iar programul a cuprins vizitarea obiectivelor culturale din Murfatlar și a celor mai importante atracții turistice din Constanța, ateliere de artă populară, meșteșuguri și pictură, plajă și plimbări.  O expoziție de obiecte de artă populară și artizanat a fost prezentă pe tot parcursul taberei, la sediul de desfășurare din Mamaia.