Креда езеро

  Малко са тези, които по пътя си към морето правят направо от центъра на Мурфатлар, за да видят - поне на 5 минути - място от друг свят.

   Мястото може лесно да се намери: когато прекосите моста през канала Дунав-Черно море, в завой вдясно (с непрекъсната линия, внимавайте!) Правите селски път вляво, който се изкачва нагоре по хълмовете. Вече можете да видите отляво, че това е кариера, очевидно от камък, всъщност вар и тебешир. Ако се качите на този път, на около 200 метра над него можете да спрете колата и след това да слезете на собствените си крака, за да се възхитите на гледката на друг свят: тебеширен свят, на пръв поглед негоден за всяка форма на живот и в който бихте могли да снимате успешно научно-фантастична филмова сцена.

   Езерото в дъното на кариерата обаче ви показва, че сте на Земята и ако останете там повече от 10 минути, започвате да виждате, че районът все още е част от живота, всякакви насекоми, гущери и други мънички същества, проправящи се през горещата бяла пустиня. на слънцето. Запомнящо се.