ТУРИСТИЧЕСКИ МУРФАТЛАР

Туризъм и култура по трансграничния маршрут Мурфатлар - Генерал Тошево

Мулфатлар - Туристическа карта


Мулфатлар - Интерактивна карта

 

Изчислете маршрута
    Show the options

Начална точка: :  или  дестинация: :  или 


Карта - Генерал Тошево

Web Traffic \ уеб трафик \ Vizualizari

0.png1.png1.png4.png7.png6.png
  • IP: 3.235.184.215
  • Браузър: Unknown
  • Версия на браузъра:
  • Операционна система: Unknown

Вторник, 15 Юни 2021 08:49

Контакти

Община Мурфатлар
ул. Calea Dobrogei 1, Мурфатлар
окръг Constanta, Пощенски код: 905100
телефон: +40 241 234 350
факс: +40 241 234 516
уебсайт: www.primaria-murfatlar.ro
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro

Община Генерал Тошево, България
град Генерал Тошево, област Добрич
Пощенски код – 9500
ул. “В.Априлов” №5
тел.: +359 5731 2020
факс: +359 5731 2505
уебсайт: http://toshevo.org/g/
Email: mail@toshevo.org

© 2020 Кметство Мурфатлар. Всички права запазени. Възпроизвеждането изцяло или частично от съдържанието на този сайт е строго забранено без писменото съгласие на кметството на Мурфатлар 

Yебсайт извършена в рамките на проекта "Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство", код ROBG-453, финансиран от програмата Interreg V-A Румъния-България
www.interregrobg.eu
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.