Годишни събития Мурфатлар

Периодично събитията оживяват центъра на града, но и село Симинок, местната мултикултурна общност и особено младите хора, съставляващи връзката, която продължава да съхранява местната идентичност, заедно с културното и природното наследство.

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТ

ЗА СЪБИТИЕТО

Март

Народна седянка "Традиции и обичаи за Мъченици"

Село Симинок е домакин на събора за Мъчениците, където децата, младежите и възрастните се очакват, за да възродят старите местни традиции: носии, подготовка на краваите, песни и игри от възрастните хора.

Юни

Фестивалът на божура

 Танци и песни от добруджанския край, гастрономия и местни традиции през периода на цъфтеж на божура.

Юни

„Добруджански цветя”

24 юни е празникът на Слънцето, на китките и на бродираните блузи, а участниците са поканени в ателиетата за рисуване и шиене на традиционни добруджански мотиви върху парчета плат, на походи в резервата Фънтъница и на доброволчески дейности.

Юли

Кюреш

Честването на татарските обичаи и гастрономия в Резервата Гората Фънтъница Мурфатлар, завършащо с традиционните татарски борби, кюреш.

Октомври

Празникът на виното

Събитие, посветено на виното, провеждащо се в централния парк на град Мурфатлар.

Октомври

Празникът на реколтата и виното в Мурфатлар

Панаир, посветен на реколтата и виното, на който най-добрите готвачи се състезават в занаята, а домакините пълнят мазите си с даровете на есента, всичко това под акордите на изпълнителите на народна музика