Кръгла маса в Мурфатлар, 31 май 2019 г.

   С темата „Общи ценности“ кръглата маса от Мурфатлар събра 30 румънски и български младежи, които чуха и обсъдиха две презентации - „10 моста между Румъния и България, тяхното влияние в трансграничния регион Мурфатлар - Генерал Тошево и неговата туристическа стойност „И програмата за европейско сътрудничество, посветена на гражданското общество„ Творческа Европа “.