Тематичен лагер в Генерал Тошево и Балчик, 1 - 6 юли 2019 г.

   На 40-те младежи на възраст между 14 и 18 години в лагера беше предложена плътна културна програма с темата „Минало и общо наследство“, организирана в две местности в България, Генерал Тошево и Балчик. Програмата включваше семинари и тематични презентации, посещения на двореца Балчик и Ботаническата градина, работилници по изкуство и живопис, както и събитието „Ден на мултикултурното многообразие“, отбелязано с популярни песни и танци и изложби.