ТУРИСТИЧЕСКИ МУРФАТЛАР

Туризъм и култура по трансграничния маршрут Мурфатлар - Генерал Тошево

Годишни събития Мурфатлар

Периодично събитията оживяват центъра на града, но и село Симинок, местната мултикултурна общност и особено младите хора, съставляващи връзката, която продължава да съхранява местната идентичност, заедно с културното и природното наследство.

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТ

ЗА СЪБИТИЕТО

Март

Народна седянка "Традиции и обичаи за Мъченици"

Село Симинок е домакин на събора за Мъчениците, където децата, младежите и възрастните се очакват, за да възродят старите местни традиции: носии, подготовка на краваите, песни и игри от възрастните хора.

Юни

Фестивалът на божура

 Танци и песни от добруджанския край, гастрономия и местни традиции през периода на цъфтеж на божура.

Юни

„Добруджански цветя”

24 юни е празникът на Слънцето, на китките и на бродираните блузи, а участниците са поканени в ателиетата за рисуване и шиене на традиционни добруджански мотиви върху парчета плат, на походи в резервата Фънтъница и на доброволчески дейности.

Юли

Кюреш

Честването на татарските обичаи и гастрономия в Резервата Гората Фънтъница Мурфатлар, завършащо с традиционните татарски борби, кюреш.

Октомври

Празникът на виното

Събитие, посветено на виното, провеждащо се в централния парк на град Мурфатлар.

Октомври

Празникът на реколтата и виното в Мурфатлар

Панаир, посветен на реколтата и виното, на който най-добрите готвачи се състезават в занаята, а домакините пълнят мазите си с даровете на есента, всичко това под акордите на изпълнителите на народна музика

 

Тематичен лагер в Мурфатлар и Мамая, 5-9 септември 2019 г.

   Петдневен лагер бе организиран от кметството на Мурфатлар за 40 младежи на възраст между 14 и 18 години, 20 младежи от Мурфатлар и 20 младежи от Генерал Тошево, с тема „Популярното изкуство и нематериалното културно наследство - традиции и обичаи“. По-голямата част от лагера се проведе в Мамая, а програмата включваше посещение на културните цели на Мурфатлар и най-важните туристически атракции в Констанца, работилници по народно изкуство, занаяти и живопис, плаж и разходки. Изложба на народни изкуства и предмети на занаятите присъстваше в целия лагер, в централата в Мамая.

Тематичен лагер в Генерал Тошево и Балчик, 1 - 6 юли 2019 г.

   На 40-те младежи на възраст между 14 и 18 години в лагера беше предложена плътна културна програма с темата „Минало и общо наследство“, организирана в две местности в България, Генерал Тошево и Балчик. Програмата включваше семинари и тематични презентации, посещения на двореца Балчик и Ботаническата градина, работилници по изкуство и живопис, както и събитието „Ден на мултикултурното многообразие“, отбелязано с популярни песни и танци и изложби.

 

Кръгла маса в Мурфатлар, 31 май 2019 г.

   С темата „Общи ценности“ кръглата маса от Мурфатлар събра 30 румънски и български младежи, които чуха и обсъдиха две презентации - „10 моста между Румъния и България, тяхното влияние в трансграничния регион Мурфатлар - Генерал Тошево и неговата туристическа стойност „И програмата за европейско сътрудничество, посветена на гражданското общество„ Творческа Европа “.

Кръгла маса в Генерал Тошево, 3 май 2019 г.

   Петнадесет младежи от Мурфатлар се присъединиха към 15-те младежи от Генерал Тошево, за да участват в кръглата маса, организирана за представяне на проекта и за обсъждане на актуалните тенденции в развитието на туризма и за насърчаване на културното и природното наследство.

Web Traffic \ уеб трафик \ Vizualizari

0.png1.png4.png4.png2.png8.png
  • IP: 3.236.55.22
  • Браузър: Unknown
  • Версия на браузъра:
  • Операционна система: Unknown

Вторник, 21 Септември 2021 08:19

Контакти

Община Мурфатлар
ул. Calea Dobrogei 1, Мурфатлар
окръг Constanta, Пощенски код: 905100
телефон: +40 241 234 350
факс: +40 241 234 516
уебсайт: www.primaria-murfatlar.ro
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro

Община Генерал Тошево, България
град Генерал Тошево, област Добрич
Пощенски код – 9500
ул. “В.Априлов” №5
тел.: +359 5731 2020
факс: +359 5731 2505
уебсайт: http://toshevo.org/g/
Email: mail@toshevo.org

© 2020 Кметство Мурфатлар. Всички права запазени. Възпроизвеждането изцяло или частично от съдържанието на този сайт е строго забранено без писменото съгласие на кметството на Мурфатлар 

Yебсайт извършена в рамките на проекта "Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство", код ROBG-453, финансиран от програмата Interreg V-A Румъния-България
www.interregrobg.eu
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.